Aktualności

Zarząd
Statut
Kontakt
Galeria
Medal KleinaFototeka Szubina
650-lecie Szubina


Pałuki


Linki


Archiwum


Słownik Gwary Pałuckiej


Z archiwum
Radia Pik
             Aktualności:

UROCZYSTE WRĘCZENIE HONOROWEGO MEDALU IM. KS. J. KLEINA"

Medal"WSPÓLNA PAMIĘĆ"

             Szubińskie Towarzystwo Kulturalne wspólnie z Radą Sołecką Królikowa i Komitetem Honorowym realizuje w tym roku projekt pt. "Wspólna Pamięć".
             Podejmiemy dzieło upamiętnienia przez społeczność sołectwa Królikowo miejsca spoczynku pochowanych na dawnym cmentarzu ewangelickim w Królikowie. Projekt polegać będzie na uporządkowaniu miejsca dawnego cmentarza, ogrodzeniu terenu i ufundowaniu tablicy pamiątkowej z napisem dwujęzycznym o treści: Pochowanym na dawnym cmentarzu ewangelickim mieszkańcy Królikowa i Szubińskie Towarzystwo Kulturalne. Spoczywajcie w pokoju. Na tablicy będzie także wyryty znak krzyża.
             Przewidujemy uroczyste odsłonięcie tablicy w obecności delegacji potomków mieszkających dawniej w Królikowie Niemców, a także przedstawicieli władz samorządowych Gminy i Powiatu, członków Zarządu Szubińskiego Towarzystwa Kulturalnego, społeczności Królikowa i okolic a także duchowieństwa.
             Istotnym punktem projektu będzie wspólna modlitwa księdza katolickiego i pastora. Projekt współfinansowany jest przez Powiat Nakielski.

Wspólna Pamięć


Prezes Szubińskiego Towarzystwa Kulturalnego
Mirosław Rzeszowski
VII MIĘDZYPOWIATOWY KONKURS LITERACKI pt."PEGAZ NA PAŁUKACH I KRAJNIE"

Pegaz

Regulamin VII edycji Międzypowiatowego Konkursu Literackiego pt.: "Pegaz na Pałukach i Krajnie"ZAPRASZAMY!!! -- Szubińskie Towarzystwo Kulturalne -- ZAPRASZAMY!!!


© 2009 - 2017 Marzena Suplicka Webmaster