Aktualności

Zarząd
Statut
Kontakt
Galeria
Medal KleinaFototeka Szubina
650-lecie Szubina


Pałuki


Linki


Archiwum


Słownik Gwary Pałuckiej


Z archiwum
Radia Pik
             Aktualności:

WSPÓLNA PAMIĘĆ

             W Królikowie trwa realizacja projektu pn. "Wspólna Pamięć". Z inicjatywy Pani Sołtys, Rady Sołeckiej w Królikowie oraz przy wsparciu licznych organizacji wiejskich i Szubińskiego Towarzystwa Kulturalnego, tworzy się w naszej gminie kolejne, piąte już, miejsce pamięci na dawnym cmentarzu ewangelickim. W pracach porządkowych brali udział m.in. mieszkańcy Królikowa, uczniowie Szkoły Podstawowej, członkowie Rady Sołeckiej. Wszyscy solidarnie wnoszą swój wkład pracy w utworzenie miejsca pamięci. Odsłonięcie tablicy pamiątkowej w tym miejscu ma nastąpić 27 lipca br. Projekt realizowany jest przy wsparciu Powiatu Nakielskiego. Spodziewamy się też, że obejmie go swym patronatem Burmistrz Szubina.

Wspólna Pamięć
Wspólna Pamięć
Wspólna Pamięć
Wspólna Pamięć
Wspólna Pamięć
Wspólna Pamięć
Wspólna Pamięć
Wspólna Pamięć
Wspólna Pamięć
Wspólna Pamięć
Wspólna Pamięć
Wspólna Pamięć
Wspólna Pamięć
Wspólna Pamięć
Wspólna Pamięć
Wspólna Pamięć
Wspólna Pamięć

fot. Mirosław Rzeszowski


HISTORIA HONOROWEGO MEDALU IM. KS. J. KLEINA LICZY SOBIE JUŻ 17 LAT!

             Nadawany przez Kapitułę Szubińskiego Towarzystwa Kulturalnego trafił już do 34 osób. W tym roku, z rąk członków Kapituły, medal otrzymali ks. kanonik Leszek Kroll ze Słupów za m.in. wybitną i wieloletnią działalnoœć społeczną propagującą kulturę w środowisku wiejskim oraz dr Mariusz Winiecki z Szubina za wytrwałą działalność naukową i propagującą wiedzę o szubińskim Oflagu 64 nie tylko w kraju ale i zagranicą, za liczne publikacje i promowanie naszego miasta. Na sali nie zabrakło medalistów poprzednich edycji, przedstawicieli Rady Miejskiej i Rady Powiatu, a także mieszkańców naszej Gminy. Uroczystoœć wręczenia medali uświetniły swoim występem wokalnym Jagoda Buksa i Małgorzata Smorga z Zalesia. Dziewczęta wystąpiły bezinteresownie, śpiewając polskie piosenki. W organizacji poczęstunku wsparła nas restauracja Wulkan z Kowalewa. Dziękujemy!

Medal im. J. Kleina
Medal im. J. Kleina
Medal im. J. Kleina
Medal im. J. Kleina
Medal im. J. Kleina
Medal im. J. Kleina
Medal im. J. Kleina
Medal im. J. Kleina
Medal im. J. Kleina
Medal im. J. Kleina
Medal im. J. Kleina
Medal im. J. Kleina
Medal im. J. Kleina
Medal im. J. Kleina
Medal im. J. Kleina
Medal im. J. Kleina
Medal im. J. Kleina
Medal im. J. Kleina
Medal im. J. Kleina
Medal im. J. Kleina
Medal im. J. Kleina
Medal im. J. Kleina
Medal im. J. Kleina
Medal im. J. Kleina
Medal im. J. Kleina
Medal im. J. Kleina
Medal im. J. Kleina
Medal im. J. Kleina
Medal im. J. Kleina

fot. powierzone


UROCZYSTE WRĘCZENIE HONOROWEGO MEDALU IM. KS. J. KLEINA"

Medal"WSPÓLNA PAMIĘĆ"

             Szubińskie Towarzystwo Kulturalne wspólnie z Radą Sołecką Królikowa i Komitetem Honorowym realizuje w tym roku projekt pt. "Wspólna Pamięć".
             Podejmiemy dzieło upamiętnienia przez społeczność sołectwa Królikowo miejsca spoczynku pochowanych na dawnym cmentarzu ewangelickim w Królikowie. Projekt polegać będzie na uporządkowaniu miejsca dawnego cmentarza, ogrodzeniu terenu i ufundowaniu tablicy pamiątkowej z napisem dwujęzycznym o treści: Pochowanym na dawnym cmentarzu ewangelickim mieszkańcy Królikowa i Szubińskie Towarzystwo Kulturalne. Spoczywajcie w pokoju. Na tablicy będzie także wyryty znak krzyża.
             Przewidujemy uroczyste odsłonięcie tablicy w obecności delegacji potomków mieszkających dawniej w Królikowie Niemców, a także przedstawicieli władz samorządowych Gminy i Powiatu, członków Zarządu Szubińskiego Towarzystwa Kulturalnego, społeczności Królikowa i okolic a także duchowieństwa.
             Istotnym punktem projektu będzie wspólna modlitwa księdza katolickiego i pastora. Projekt współfinansowany jest przez Powiat Nakielski.

Wspólna Pamięć


Prezes Szubińskiego Towarzystwa Kulturalnego
Mirosław Rzeszowski
VII MIĘDZYPOWIATOWY KONKURS LITERACKI pt."PEGAZ NA PAŁUKACH I KRAJNIE"

Pegaz

Regulamin VII edycji Międzypowiatowego Konkursu Literackiego pt.: "Pegaz na Pałukach i Krajnie"ZAPRASZAMY!!! -- Szubińskie Towarzystwo Kulturalne -- ZAPRASZAMY!!!


© 2009 - 2017 Marzena Suplicka Webmaster